Primjer lošeg vladanja svijeta


Traženje zakona i reda umjesto života i strukture i oštrijeg kažnjavanja kriminalaca , kao i opterečenost nasiljem i destruktivnošću među nekim '' revulucionarima'' samo su daljni primjeri snažne privlačnosti nekrofilije u današnjem svijetu.Treba stvoriti uvijete koji bi razvitak čovjeka smatrali najvažnijim ciljem svih društvenih tvorevina.

Istinska sloboda i nezavisnost i kraj svim vrstama eksploatacijske vlasti su preduvijeti da se pokrene ljubav prema životu koja jedina može poraziti ljubav prema smrti.

Nema komentara:

Objavi komentar