Codex Alimentarius

Vaše pravo da jedete zdravu hranu i koristite dodatke prema vašem izboru ubrzano nestaju, ali su se oni zato potrudili da vas drže u mraku o nadolazečem nutricidu (genocid preko hrane). Codex Alimentarius je planiran za globalno izvršenje 31. prosinca 2009, i ni riječ nije spomenuta u manistream (službenim) medijima o toj pretnji za čovječanstvo. Ipak, prema predviđanjima svjetske zdravstvene organizacije (WHO - World Health Organisation) i organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO - Food and Agriculuture Organisation), minimalno će 3 milijarde ljudi umrijeti samo od obaveznih Codex-ovih vitaminskih i mineralnih direktiva. Kako vrijeme prolazi ovaj neopozivi rok, fondacija za prirodna rješenja (NSF - Natural Solution Foundation) i njen direktor, dr. Rima Laibow, grozničavo rade na tome da promjene Codex-ove direktive. Oni trebaju vašu pomoć.Bivši nacista je otac suvremenoga Codex-a.

Codex je neprijatelj svih, osim onih koji će profitirati od njega, prema dr. Laibowu. Ona ističe povezanost onih koji su počinili zločine tijekom nacističkoga režima s Codex-om. Na kraju 2. svjetskoga rata, Nurmberški sud je osudio naciste koji su počinili grozne zločine protiv čovječnosti i osudio ih je na zatvor. Jedan od osuđenika je bio i predsjednik ogromne korporacije I.G. Farben, Herman Schmitz. Njegova firma je bila najveći proizvođač kemikalija u svijetu, i imala je veliki politički i ekonomski utjecaj u Hitlerovoj nacističkoj državi. Farben je proizvodio plin koji se koristio u nacističkim plinskim komorama, i metal za tračnice sagrađene za transport ljudi u smrt.

Dok je odsluživao svoju kaznu, Scmitz je tragao za altenativnom brutalnom silom za kontroliranje ljudi i shvatio da bi se ljude moglo kontrolirati preko hrane. Kada je izašao iz zatvora, otišao je do svojih prijatelja u ujedninjene narode (UN - United Nations) i pokazao plan za preuzimanje kontrole nad hranom u čitavom svijetu. Komisija za trgovanje je) ponovo kreirala Codex Alimentarius (lat. - kod za hranu pod maskom komisije za zaštitu potrošača. Ali Codex nikada nije bio namjenjen za zaštitu ljudi. Uvijek se radilo o novcu i profitu na račun ljudi.

1962. g., napravljen je raspored za Codex da bude primjenjen na globalnom nivou do 31. prosinca 2009. Pod Codex-om, komiteti su osnivani da bi se napravile direktive po pitanju riba i ribarstva, masti i ulja, voća i povrća, orašastih proizvoda, ishrane, hrane za specijalnu upotrebu, i vitamina i minerala. Bilo je ukupno 27 komiteta, čineči ogromnu birokraciju. Pod Codex-om je više od 4 000 direktiva i regulacija za sve što se može utrpati u usta sa iznimkom farmaceutskih proizvoda (ljekova, injekcija i slično) koji nisu regulirani Codex-om.

Codex je oružje korišteno da bi se smanjila prehrana u svijetu (izazvala masovna glad).


Codex je industrijska organizacija koja se temelji na direktivama, i kao takva nema legalne temelje. Učešče u Codex-u kažu da je volonterski. Ali se Codex uzdigao do levela kada je de facto (zapravo) legalan zato što je Codex dirigiran od strane WHO-a i FAO. Oni financiraju i vode ga po zahtjevu UN-a. Zbog toga što su WHO i FAO navodno organizacije koje se brinu o zdravlju, imamo sukob interesa. Komiteti Codex-a izrađuju direktive, pravila i regulacije, i predstavljaju ih Codex-ovom komitetu za ratifikaciju. Jednom kada su ratificirana i odobrena koncezusom, ona postaju obavezna za sve zemlje koje su članovi WHO-a.

Codex je bio prihvaćen kada je svjetska trgovinska organizacija (WTO - World Trade Organisation) formirana 1994 g. kao sredstvo za usklađivanje standarda za hranu za olkakšanu trgovinu između zemalja. Kao rezultat, zemlje se moraju uskladiti s Codex-om ako žele da imaju ikakve šanse u trgovinskim razmiricama. Kada se razmirica desi i zemlje su prisiljene se obratiti WTO-u, ona zemlja koja je prigrlila Codex (koja se uskladila s njim) automatski pobjeđuje, bez obzira na zakon i prava u tom slučaju.

Dr. Laibow vidi Codex kao oružje da se svaka nacija što brže podvrgne (uskladi) sa padom standarda prehrane. Ona ističe da će podvrgnutost SAD-a (Codex-u) označiti kraj zakona o zaštiti potrošača. Codex neće biti u interesu potrošača. Codex će služiti interesima medicinskoj, farmaceutskoj, biotehnološkoj, kemiskoj i velikoj poljoprivrednoj industriji.

Pod Codex-om, hrana je označena kao otrov.

Akt o prehrambenim dodacima i edukaciji (DSHEA - The Dietary Substances Health and Education Act) je uklopljen u zakon 1994 g. s ciljem da se osigura sigurno i prikladno označavanje proizvoda onima koji bi ostali i koji bi ih koristili. U nalazima povezanim sa ovim zakonom, kongres je ustvrdio da bi moglo biti neke pozitivne povezanosti između prakticiranja dijete i dobroga zdravlja, i prevencije bolesti. Pod DSHEA, hranjivi sastojci i bilje su označeni kao hrana. Nema gornje granice, i pristup je slobodan. Amerima je dozvoljeno da imaju koju god hranu oni žele, zato što pod Engleskim općim zakonom, bilo šta što nije izričito zabranjeno je dozvoljeno.

Codex, s druge strane, je temeljen na Napoleonskom zakonu pod kojim sve što nije izričito dozvoljeno je zabranjeno. Stoga, samo ono što je izričito dozvoljeno Codex-om će biti dozvoljeno, i sve drugo će biti zabranjeno. 1994 g., iste godine kada je DSHEA potpisana, Codex je proglasio hranu toksičnom i otrovnom. I kao otrovi (hrana), oni tvrde da ljudi moraju biti zaštićeni od njih kroz uporabu toksikoloških i za rizik procjena, od kojih znanstvenici testiraju male doze na životinjama dok oni ne raspoznaju utjecaj. Oni onda uzmu na prvi znak od najmanjega utjecaja i podjele ovu količinu na 100 da bi uspostavili sigurnosnu granicu potrebnu za te otrove. Ovo znači da najveća doza bilo koje ishrane dozvoljena Codex-om je 1/100 od količine koja pokazuje primjetan utjecaj.

Hrana dozvoljena Codex-om je ograničena na onu koja se nalazi na pozitivnoj listi, očekuje se da će sadržavati samo 18 hranjivih sastojaka, jedan od njih će biti FLUOR. Dr. Laibow ističe da iako fluor nema nikakve bioloških koristi, on ljude čini zadovoljnima (možda se misli na utjecaj koji ima fluor, da čini ljude ravnodušnima - nacisti su ga koristili u logorima).

Codex-ovi predlagači sada imaju nekoliko predloga zakona pred kongresom dizajniranih da svrgnu i riješe se DSHEA. Jednom kada to ostvare, SAD će biti usklađen sa direktivama o vitaminima i mineralima Codex-a. Vrlo moćni, terapeutski učinkoviti, značajni hranjivi sastojci će biti ilegalni kao što je i heroin ilegalan. Čak neće biti dostupni ni na recept.

Codex podupire toksične dodatke za hranu, pesticide i GM (genetski modificiranu) hranu.Codex predstavlja značajnu pretnju zalihama hrane, prema dr. Robertu Verkerku, osnivaču i direktoru Alianse za prirodno zdravlje. Oko 300 opasnih dodataka za hranu koji su uglavnom sinteteski će biti dozvoljeni pod Codex-om, uključujući ASPARTMAN, BHA, BHT, KALIJEV BROMID, TARTRAZIN (znan i kao E 102), i drugi. Dr. Verklerk je posebno zabrinut što uopće nisu uzeti u razmatranje potencijalni rizici koji su povezani sa dugoročnim izlaganjem tim dodacima (čitaj: otrovima).

Codex postavlja granicu za opasne industrijske kemikalije koje se mogu koristiti u hrani, ali je ona izrazito visoka, i lista kemikalija koje se smiju koristiti je duga. U 2001 g., 176 zemalja uključujući SAD su se okupili i odlučili da 12 visoko toksičnih organiskih kemikalija, znanim kao i trajnim organskim zagađivačima (POPS - persistent organic pollutants) koji su bili toliko loši da su ih morali izbaciti. Ima još mnogo više nego 12 toksičnih kemikalija korištenih u hrani, ali ovih 12 je jednoglasno proglašeno najgorima. Od tih, 9 ih je pesticida.

Pod Codex-om, 7 od 9 zabranjenih POPS-a će ponovo biti dozvoljeno u proizvodnji hrani. Sve zajedno, Codex dozvoljava 3 275 raznih pesticida, uključujući i one za koje se pretpostavlja da su kancerogeni ili enodokrini poremećivaći. Nisu uzeti u razmatranje dugoročni efekti izloženosti ovoj mješavini pesticida u ostatcima hrane (nakon uvođenja Codex-a).

Vladavina organskom hranom će biti podešena tako da odgovara interesima velikih proizvođača hrane. Razni sintetski kemijski dodatci i procesiranje sredstava će biti dozvoljeno, i hrana označena kao organska može biti ozračena. Etiketiranje će dopuštati uporabu skrivenih, neorganskih sastojaka.

Monsato, član Codex-a, će se okoristiti uveliko kako produkcija genetski modificiranih (GM) biljaka bude dozvoljena. "Terminatorsko" sjeme će biti odobreno za internaionalnu trgovinu. GM životinje kao hrana će također biti na putu.

Pod Codex-om, svaka mliječna životinja će biti tretirana sa hormonima rasta, i sve životinje u prehrambenom lancu će biti tretirane sa sub - kliničkim nivoom antibiotika, prema dr. Laibow. Ona tvrdi da će Codex voditi ka nužnoj radijaciji SVE hrane sa iznimkom onih koje se uzgajaju lokalno i prodaju sirovo.

Dr. Laiblow vidi Codex kao "regulaciju hrane koja je ustvari legalizacija obavezne toksičnosti i neuhranjenosti". Prema njoj, WHO i FAO procjenuju da će 3 milijarde ljudi u početku umrijeti očekivano kao rezultat Codex-ovih direktiva o vitaminima i mineralima, 2 milijarde od tih 3 milijarde će umrijeti od spriječivih bolesti kao rezultat neuhranjenosti, kao što je rak, kardiovaskularne bolesti, diabetes i mnoge druge. Oni koji će živiti će biti bogata elita koja je sposobna da si nekako osigura izvore čiste hrane i drugih hranjivih sastojaka.

Codex je legalizirani genocid.

Dr. Gregory Damato, Ph.D., pišući za Natural News, je okarakterizirao Codex kao "kontrola populacije uz pomoć novca". Vidi Codex koji je vođen od SAD-a i kontroliran od velikih farmaceutskih kompanija i onih sličnih Monsantu kao sredstvo sa ciljem redukcije svjetske populacije do nivoa koji bi se smatrao održivim od onih koji zastupaju Novi Svjetski Poredak. To bi značilo redukciju otprilike 93 posto sadašnje svjetske populacije.

Jednom kad su prihvaćene norme Codexa neće više biti vraćanja nazad. Kada usklađenost Codexa bude potaknuta u bilo kojem području, sve dok je zemlja članica WTO-a (Svjetske Trgovinske Organizacije), norme ne mogu biti ukinute, ili izmijenjene na bilo koji način. (...)Hm, dakle, - na zdravlje! Ako ovo nije dokaz manipulacije, šta onda je...?


1 komentar:

  1. Isto tako vrijedi posjetiti i ovaj link za on e koji žele znati više http://www.val.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=927:cjepivo-patokracija-codex-alimentarius-hrana&catid=16:clanci

    OdgovoriIzbriši