Proročanstva

To što će se sada dogoditi nije se dogodilo nikada prije u povijesti univerzuma. Vjerojatno ta, donekle nepoznata i neizbježna promjena izaziva široko rasprostranjeno poricanje koje, po mom mišljenju, u ovom trenutku prevladava kod velikog broja ljudi.    Mnogi maštaju o nekom fizičkom ili astronomskom događaju koji bi se navodno trebao dogoditi 21. prosinca 2012. i pritom se ne žele suočiti s velikom promjenom u socioekonomskim odnosima, budući da svaka promjena ljudske svijesti uzrokuje promjenu odnosa. U Majanskom kalendaru u stvari se ne radi o tome da će se nešto dogoditi nekog određenog datuma. Taj je kalendar opis božanskog plana za evoluciju čovječanstva u kojoj kvantne smjene kalendarskih energija dovode do promjena svijesti. Stoga se ljudska svijest postupno transformira u skladu s tim planom, sve dok ne dođemo do pravog završnog datuma procesa stvaranja: 28. listopada 2011. godine. Tog će dana univerzum dostići najviše kvantno stanje (13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 Ahau) kada će doći kraj smjenama koje remete sklad. Očito još nismo stigli do toga.


U ovom planu evolucije svijesti približavamo se šestoj noći Galaktičkog valnog gibanja, osmoj od devet razina, koja počinje 8. studenog 2009. Pod pretpostavkom da dobro razumijem Majanski kalendar, u toj ćemo noći doživjeti najveću transformaciju svijesti u povijesti čovječanstva. To je uzbudljivo jer vjerujem da se konačno nazire relativno jasna slika rađanja novog svijeta. S druge strane, sve je jasnije kako će to rađanje vjerojatno biti iznimno zahtjevno. Zbog toga je posebno važno razumjeti kako će teškoće koje nas očekuju pripomoći rađanju novog svijeta, iako se ponekad neće tako činiti.

   Nažalost, oko Majanskog kalendara vlada velika zbrka, mnogi koji se predstavljaju kao stručnjaci poriču drevno majansko znanje koje govori o postojanju devet kozmičkih sila koje će se manifestirati i biti jedini uzrok rađanja novog svijeta.


Dakle, budući se događaji ne mogu razumjeti isključivo iz perspektive šeste noći Galaktičkog podzemnog svijeta. Preklapanje ciklusa koje je priprema za devetu, najvišu razinu kozmičkog plana evolucije i Univerzalno valno gibanje (vidi sliku) s energijom šeste noći morat će biti uzeto u obzir. Radi tog preklapanja i ubrzavanja vremena koje je posebno povezano s potonjim Valnim gibanjima smatram da će nadolazeće razdoblje biti neobično intenzivno i energetski kompleksno.

    U vrijeme pisanja ovog članka (31. listopada 2009., 1 Ben), približavamo se kraju šestog dana, razdoblja cvjetanja u procesu razvoja od sjemena do zrelog ploda u Galaktičkom valnom gibanju, koji prethodi šestoj noći.
    Kao što sam predvidio u ranijem članku, nekim bi se ekonomistima moglo činiti kako je „globalna ekonomska recesija“ (ili bar njen najteži dio) iza nas. Međutim, u svijetu se trenutno događaju neke stvari koje tu tvrdnju pobijaju, koje su više u skladu s predviđanjima o daljnjem ekonomskom padu, posebno izraženom u devalvaciji američkog dolara koji će se dogodite otprilike u vrijeme početka šeste noći. I dok sada nekoliko izvora predviđa pad dolara, važno je napomenuti kako je moje predviđanje napisano relativno davno i, pokaže li se točnim, dokazuje kako su ekonomski procesi dio božanskog plana zabilježenog u Majanskom kalendaru.

DALJNJI EKONOMSKI PAD

Moje predviđanje daljnjeg ekonomskog pada temelji se na opažanju da noći - barem u drugom dijelu evolucijskog valnog gibanja – označavaju, u najmanju ruku, usporeni ekonomski rast. Pokazatelj tog neminovnog pada tijekom sljedeće noći je rast cijene zlata čija je cijena po prvi put prešla čarobnu granicu od 1000 američkih dolara po unci. Nadalje, trgovinski pokazatelji govore kako ljudi upoznati sa stvarnom osnovom vrednovanja američkih dionica misle da je taj iznos pretjeran. Još važnije je da se u gotovo cijelom svijetu sve glasnije protestira protiv sustava petrodolara, pa stoga i protiv američkog dolara kao rezervne valute za cijeli svijet.

    Ovi različiti pokazatelji, dakle, ne govore da je „recesija“ pri kraju već da je produbljivanje ekonomskog pada neminovno, posebno na zaduženom Zapadu. Stječe se dojam kako se ulagači rješavaju imovine u papirnatom ili digitalnom obliku, što se može očekivati od ove kasne faze Galaktičkog valnog gibanja u kojem dolazi do prelaska od apstraktnih na konkretne ekonomske vrijednosti. Mnogi će tvrditi kako su promjene rezultat zavjere, primjerice protiv SAD-a, pa je stoga bitno shvatiti da ukoliko je to točno, ne bi ih bilo moguće predvidjeti iz Majanskog kalendara.

    Vjerujem da su zbivanja u svjetskom gospodarstvu mnogo dublja i značajnija od privremene recesije te da su izravna posljedica određene transformacije svijesti koju nosi Galaktičko valno gibanje. Kao što sam objasnio u svojoj novoj knjizi The Purposeful Universe svijest je u prvom redu povezanost s Drvetom života koje postoji na različitim razinama kozmosa gdje izaziva usklađene promjene. To znači da će promjene svijesti koje našim životima daju nove smjernice također izravno utjecati na svijet, društvo i naše odnose. Zbog toga promjena svijesti nije nešto što se događa samo u našim glavama već se istovremeno očituje u promjenama naših odnosa. Naši su ekonomski odnosi tako podložni promjenama i evoluciji svijesti.

    U početku šeste noći trebali bismo očekivati daljnji odmak od apstraktnih vrijednosti koji će se vjerojatno snažno odraziti na zapadne ekonomije SAD-a i Velike Britanije, financijska središta svijeta i upravitelje gotovo svih bankarskih aktivnosti. Danas su te zemlje, a osobito SAD, toliko zadužene da doista nema potrebe objašnjavati uzrok još jednog pada njihove ekonomije. Sve što je potrebno je katalizator za ono što će se ionako dogoditi. Pad mogu potaknuti brojni katalizatori, na koje će mediji zasigurno svaliti krivnju, ali dublji razlozi se mogu iščitati iz Majanskog kalendara. Iz perspektive Majanskog kalendara stalni pad ekonomskog rasta odražava postupnu prilagodbu kraju ekonomskih ciklusa koji će biti povezan sa završnim datumom Majanskog kalendara (ili datumom početka novog svijeta, ako vam je tako draže).

    Ukoliko je pad ekonomije dio procesa stvaranja uvjeta za rođenje novog svijeta, važno je pitanje koliko će taj pad biti dubok. Čak i ako je naizgled jasno da će vrijednost papirnatog novca, osobito američkog dolara, biti na udaru, još uvijek ostaje donekle otvoreno pitanje o dalekosežnosti tih posljedica. Mislim da odgovor leži u analizi prirode novog svijeta koji se treba roditi. Međutim, čini se da zapravo ne postoje drevni majanski izvori na koje bismo se mogli osloniti. Jedino što majanski izvori kažu je kako će se na završetku kalendara manifestirati devet kozmičkih sila, ali nema drevnih zapisa koji govore o tome što će potom uslijediti.

DOLAZAK SVIJESTI JEDINSTVA


    Zbog nepostojanja takvih izvora predlažem da se okrenemo izvorima iz velikih abrahamskih religija kao što su Biblija ili Kur'an koje govore o toj temi. Uklopimo li te spoznaje u razumijevanje Majanskog kalendara vjerujem da možemo naslutiti buduće događaje. Smatram da je sve što se trenutno događa podređeno rađanju novog svijeta.

    Tako u Kur'anu, u Suri 82:17-19 piše: „A znaš li ti što je Sudnji dan, i još jednom: znaš li ti što je Sudnji dan? Dan kada nitko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah imati.“ Vjerujem da se taj nestanak dominacije odnosi na Univerzalni podzemni svijet, koji donosi svijest jedinstva i jasnoće cijelom našem biću i svim našim prošlim djelima. Ukoliko to shvatimo ozbiljno nameće se zaključak da dominaciji nad svim ljudima mora doći kraj.

    Otkrivenje 21:4-5, posljednja knjiga Biblije, također opisuje taj novi svijet: „I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer - prijašnje uminu.“ Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: „Evo, sve činim novo!“ To bi moglo značiti da se sve veze s prošlošću moraju prekinuti kako bi se rodio novi svijet. Kada sve to sjedinimo, dojam je, kako je preduvjet za rađanje novog svijeta oslobađanje od spona prošlosti i s drugim ljudima.

    Nekima se te promjene mogu učiniti toliko velikima da bi radije vidjeli propast svijeta nego prošli kroz sve nužne promjene koje bi okrenule naš svijet naglavačke. Zasigurno postoje i brojni ljudi na vladajućim pozicijama koji ne žele jednakost i sklad. Međutim, ti nam navodi mogu pomoći razumjeti svrhu i dubinu ekonomskog pada. Primjerice, hoće li novac posve nestati? Mislim da je odgovor na to pitanje sljedeći: novac će nestati u mjeri da neće više vezati ljude za prošlost. U praksi to vjerojatno znači da su sva razmišljanja o profitabilnom ulaganju nebitna budući da u novom svijetu neće vladati ekonomija utemeljena na želji za gomilanjem apstraktnih vrijednosti. Više je vjerojatno da će se novi svijet temeljiti na dijeljenju i skrbi za sve članove društva sve dok se svijest jedinstva Univerzalnog valnog gibanja, po svoj prilici poslije mnogo previranja, napokon ne uspostavi.

    Najbliže nam razdoblje šeste noći bit će vrijeme tijekom kojeg će se praktični izrazi te transformacije testirati i primjenjivati. Iz perspektive sadašnjeg svijeta to se može činiti nezamislivim. Ipak, vječna ljudska priroda i percepcija stvarnosti ne postoje, a ono što nagonski stvaramo uvijek varira s obzirom na Valna gibanja. Ljudska bića iz Regionalnih, Nacionalnih, Planetarnih i Galaktičkih valnih gibanja posve se razlikuju u svom pristupu životu, dok će univerzalno ljudsko biće - koje će biti rezultat Devetog i Univerzalnog valnog gibanja - predstavljati vrhunac evolucije svijesti. Vjerojatno će biti utjelovljenje drukčije percepcije svijeta i drugih osobina po kojima će se razlikovati od svojih prethodnika.

EKONOMIJA RAVNOMJERNE PODJELE

    Ekonomija koja se temelji na ravnopravnom dijeljenju posve je moguća ako se uspješno uspostavi svijest jedinstva koju nosi Univerzalno valno gibanje. Čak i ako se energentske promjene sada događaju brzo, proći će još neko vrijeme (tijekom nekoliko godina poslije 2011.) dok se ta ekonomija dokraja ne uobliči.

    Kako bi se u praksi mogla dogoditi ta transformacija od ljudskog bića koje je samoživo do onoga koje prepoznaje jedinstvo svega i dijeli bogatstvo stvaranja? Takva preobrazba našeg doživljavanja života čini se podjednako nemogućom kao što se nekoć činio i pad Berlinskog zida. Pad Berlinskog zida bio je odraz prerastanja polariteta istoka i zapada u ljudskoj svijesti. Slično tome, rađanje novog svijeta bit će rezultat prerastanja unutarnjih i vanjskih zidova koji su posebno uočljivi u zapadnjačkom umu. Stoga vjerujem da će se tijekom prve polovice šeste noći svjetska ekonomija znatno usporiti jer potrošnja građana SAD-a neće biti dovoljna da pokrene svjetsku industrijsku mašineriju.

    Moć SAD-a u svijetu smanjit će se zbog pada dolara.1 Radi neizravnih učinaka pada svi će dijelovi svijeta osjetiti posljedice. U toj situaciji mnogim će ljudima postati jasno da povratak na staru ekonomiju neće biti moguć. Tada će biti nužno istražiti vrlo radikalna socio-ekonomska rješenja kako bi ljudi preživjeli u fizičkom smislu. Postat će jasno da je probleme uzrokovala sama priroda ekonomskih veza i spona ekonomije s prošlosti. Možemo se, primjerice, zapitati što bi se dogodilo ako veći dio stanovnika ekonomski jakih zemalja neće biti u stanju platiti svoje hipoteke? Hoće li ti ljudi morati napustiti svoje kuće koje će kao vlasništvo banaka zjapiti prazne dok su bezbrojni ljudi na ulicama? Takvoj situaciji već svjedočimo u predgrađima Detroita gdje su se nekad proizvodili automobili.

    Drugim riječima, taj scenarij nije samo hipotetski, on se već u nekoj mjeri ostvario. Vjerojatno će doći do zahtjeva za moratorijem na dugove, pa ljudi više neće morati plaćati bankama kako bi ostali u svojim domovima. Dođe li do moratorija na dugove, rezultati bi bili slični uništenju moći novca i spona koje nas vezuju uz prošlost. To bi utrlo put održivoj ekonomiji u kojoj je naglasak na zadovoljavanju ljudskih potreba u sadašnjosti (što je pak vezano za oslobađanje od spona s prošlosti). Radi se, dakako, o revoluciji, i to u svjetskim razmjerima, budući da su sve ekonomije svijeta u današnje vrijeme posve isprepletene. Revolucija bi se vjerojatno proširila od SAD-a na većinu ostalog svijeta.

    Transformacija bi se mogla dogoditi u razdoblju između 17. srpnja 2010. (Kozmička konvergencija)2 i početka Sedmog dana Galaktičkog valnog gibanja (3. studenog 2010.). Usput bi se, razumljivo, raspali i drugi sustavi dominacije koje je svijet naslijedio osobito iz Nacionalnog ali i iz Planetarnog valnog gibanja. Energetski govoreći, razdoblje od 17. srpnja do 3. studenog 2010. rezultat je preklapanja pred-Univerzalnog podzemnog svijeta i Galaktičkog valnog gibanja.3 Taj revolucionarni period vjerojatno će značiti smanjenje vladinog i nacionalnog autoriteta (ne određene vlade već vladinog autoriteta samog po sebi koji je naslijeđe Nacionalnog valnog gibanja i njegovog patrijarhalnog načina razmišljanja. Nepotrebno je napomenuti da će se neki nastojati okoristiti takvom situacijom).

28. LISTOPAD 2011. – POČETAK TISUĆLJEĆA MIRA

    Kad svane „Dan kada nitko nikome neće moći nimalo pomoći“ u pitanje će doći potreba za vladama i državnim granicama. Moja vizija razdoblja od Kozmičke konvergencije do početka sedmog dana Galaktičkog valnog gibanja je potpuno preispitivanje ljudske civilizacije. Bit će to i vrijeme za odabir individualnih putova. Zašto bi upravo to razdoblje od 17. srpnja do 3. studenog 2010. dovelo do takve revolucionarne transformacije? Pa, postoje dva ranija perioda koja možemo usporediti s ovim koji nas čeka. Jedan je period od 1498. do 1617. - vrijeme Renesanse - koji je u širem smislu označio pad feudalnog sustava (koji je za Vatikan značio izvor svjetovne moći) i početak novog doba. Drugi je onaj od 1986. do 1992. što je sa sobom donio revolucionarni val demokracije (uključujući pad Berlinskog zida) i tako stvorio svijet čije hemisfere više nisu bile odvojene.

    Možemo također uočiti kako su ta dva vremenska razdoblja iznjedrila nove izraze duhovnosti, u prvom slučaju Reformaciju a u drugom Harmonijsku konvergenciju4 koja je na neki način bila početak eklektičkog New age pokreta našeg vremena. To bi značilo da će i u vremenu nakon Kozmičke konvergencije doći do novog duhovnog buđenja. Budući da će Kozmička konvergencija biti prvi dašak svijesti jedinstva, to bi značilo da će ljudi biti božanski nadahnuti na dijeljenje i prepoznavanje jedinstva svega što postoji. Vjerujem da će se raditi o duhovnosti koja se riječima ne može izraziti, koja se temelji na neposrednom doživljaju božanskog. S obzirom na to da je Reformacija bila buđenje koje je naglašavalo pisanu riječ, a New age je potekao od ezoterijskih zamisli koje su bile kanalizirane ili izgovorene, vjerujem da se duhovno buđenje koje nas čeka neće moći izraziti riječima nego će se temeljiti na jednostavnoj spoznaji.

    Hoće li to razdoblje od 17. srpnja do 3. studenog 2010. biti mirno? Ako ga usporedimo s periodom od 1986. do 1992. to se čini mogućim. Međutim, čini se izvjesnim da će se ljudi podijeliti na one koji će se htjeti uskladiti s energijama koje vode novom svijetu i one koji će im se opirati i htjeti se vratiti na prošle sustave. Stoga ne iznenađuje da će snažne sile Majanski kalendar nastojati prikazati kao da se nešto važno treba dogoditi 21. prosinca 2012. (Tipičan primjer toga je novi holivudski film katastrofe „2012“. Većina New age gurua pripremili su teren za takve gluposti jer su neprestance naglašavali taj datum i ignorirali činjenicu da se Majanski kalendar sastoji od devet razina evolucije). Na koji će način ljudi doživjeti tu promjenu također ovisi o razumijevanju Majanskog kalendara i kozmičkog plana koje danas, nažalost, mali broj razumije u njegovom pravom obliku, a to je manifestacija devet kozmičkih sila. Širi krug ljudi možda neće prepoznati znakove koji upozoravaju na događaje koji nas očekuju. No, razumiju li da velike promjene dolaze od božanskog plana duhovno buđenje je moguće. Ukoliko se to dogodi, promjene oko sebe neće doživjeti kao besmislene, kaotične događaje kakvima će ih zacijelo prikazivati dominantni mediji.

    S obzirom da se ovdje radi o sudjelovanju u procesu evolucije svijesti postoji velika opasnost da ljudi povjeruju kako je bit Majanskog kalendara jedan datum kada će se nešto dogoditi, bila to „izmjena polova“, „galaktičko poravnanje“, „Planet X“, „kraj svijeta“ ili „promjena svijesti“. To je naivno i praznovjerno gledište po kojem će promjena svijeta sama pasti s neba, bez našeg aktivnog i svjesnog sudjelovanja u procesu koji će dovesti do svijesti jedinstva. U stvarnosti postoje brojni dokazi da Majanski kalendar navješćuje promjene svijesti koje ćemo iskusiti na višoj frekvenciji od 17. srpnja 2010. i zatim još izraženije nakon početka Univerzalnog valnog gibanja 8. ožujka 2011. Na dan 28. listopada 2011. smjene će završiti, a svijest jedinstva udarit će temelje tisućljeću mira.

Preporučio bih da se, osim etičkog življenja i istinoljubivosti, ljudi nauče uskladiti s devetom razinom. Ostanite na sredini rijeke i budite usredotočeni na manifestaciju novog svijeta!

Bilješke:

1) Učinci većeg pada američkog dolara na ekonomiju SAD-a su složeni. Domaća trgovina načelno (u vrlo pojednostavljenoj varijanti) ne bi trebala biti pogođena, dok bi američki izvozni proizvodi postali konkurentniji. No, moć SAD-a u svijetu svakako bi se smanjila budući da bi se njihove tvrtke prodavale po nižim cijenama i da bi nafta i naftni derivati postali mnogo skuplji.2) U svojim prethodnim knjigama oklijevao sam što se tiče trajanja Univerzalnog podzemnog svijeta: neko sam vrijeme mislio kako će to biti tzolkin od 260 dana, a zatim da će to biti dvadeseti Galaktičkog podzemnog svijeta, što bi značilo da će iznositi 13 x 18 = 234 dana. Budući da se sada približavamo konačnoj preobrazbi vjerujem da će Univerzalni podzemni svijet doista trajati 234 dana, što bi značilo da će početi 8. ožujka 2011. a prethodni pred-Univerzalni podzemni svijet počinje 17. srpnja 2010. Proračuni nisu sigurni jer nema drevnog Majanskog izvora koji opisuje takav osamnaestodnevni period oxlahunkin, čak iako se to čini logičnim. S druge strane, drevne Maje nisu morale brinuti o preobrazbi u novi svijet pa su stoga možda ignorirali taj vremenski period, no on u naše vrijeme može postati iznimno važan. Postoji presedan koji navodi kako su Maje počele slijediti ciklus tek kad su njegovi efekti postali očiti. Bila su to tzv. Kratka odbrojavanja od 13 katuna do kojih se u vrijeme Maja nije osobito držalo jer njihovi učinci u to vrijeme nisu bili tako snažni. Tek kasnije u post-klasično doba djelovanje tih Kratkih odbrojavanja postalo je tako jako da su postala dominantna i tako zamijenila Dugo odbrojavanje na mjestu središnjeg kalendarskog ciklusa. Stoga, ako klasične Maje nisu temeljile svoje kalendare na Kratkim odbrojavanjima imali bi još manje razloga za uračunavanje osamnaestodnevnog ciklusa čije bi se djelovanje, iz njihove perspektive, osjetilo tek u dalekoj budućnosti.

3) Ovdje se radi o interakciji vremenskih razdoblja koja se preklapaju i koja su rezultat dijeljenja Galaktičkog podzemnog svijeta na 13 i 20 dijelova kao paralela energetskim preklapanjima trecene i uinala u tzolkinu. Ako se Galaktički podzemni svijet od 4680 dana dijeli na 13 dijelova, dobivamo dan ili noć od 360 dana, ali ako se dijeli s 20, stvara valno gibanje koje iznosi 234 dana.

4) Kozmička konvergencija dana 17.-18. srpnja stoga je izravna paralela Harmonijskoj konvergenciji po sljedećoj analogiji: ono što je Harmonijska konvergencija bila Galaktičkom podzemnom svijetu, Kozmička konvergencija će biti Univerzalnom podzemnom svijetu. To znači da bi Kozmička konvergencija mogla postati ne samo početkom transformativnog političkog perioda, slično događajima iz 1986. godine, već i prvi dašak duhovnog buđenja koji će se kasnije u potpunosti manifestirati u univerzalnom podzemnom svijetu.


Poslano iz prošlosti, na datum: 2010-02-24
- via email
Site: Vremeplov

3 komentara:

  1. dobar blog, navratit ću poslje baš da čitam :)

    OdgovoriIzbriši
  2. evo obracam se 'nakon' datuma i preobrazba je kao i uvijek na vidiku ili najvjerovatnije se upravo dogadja.... ..

    OdgovoriIzbriši